top of page

Psychotherapie

Deze zelfstandig gevestigde praktijk in het centrum van Deerlijk (West-Vlaanderen) biedt therapie aan voor adolescenten, volwassenen en ouderen.

"In therapie maken we ruimte om op een veilige manier te onderzoeken wat moeilijk loopt,

de kracht in jezelf en je omgeving aan te spreken

en je levenskwaliteit te vergroten door samen op weg te gaan."

Voor wie?


Jongeren, volwassenen en ouderen kunnen hier terecht voor een brede waaier aan persoonlijke en relationele problemen:


psychische klachten (depressie, angst,stress, …),

rouwverwerking,

onverklaarbare lichamelijke klachten,

gedragsproblemen (slaapproblemen, agressie, eetstoornissen, verslaving,…), ontwikkelingsstoornissen (ADHD,autisme,…),

opvoedingsmoeilijkheden,

seksuele problemen,

relatieproblemen,…


Er is ook een mogelijkheid tot huisbezoek bij ouderen. Doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, kan het nodig zijn dat zij psychologische ondersteuning aan huis krijgen. Dit omdat elke doelgroep recht heeft op volwaardige hulpverlening. In een rusthuis is deze zorg aanwezig maar bij ouderen die thuis verblijven, ontbreekt deze zorg soms. Dit kan leiden tot vereenzaming en depressie. Er kan ook sprake zijn van een blijvende psychische problematiek die de nodige ondersteuning vraagt. U kan ons steeds contacteren voor nadere informatie.


Wat kan u verwachten?


In het eerste gesprek wordt de klacht geanalyseerd. De historiek van het probleem wordt in kaart gebracht en in perspectief geplaatst.


Indien het nodig is, kunnen we u doorverwijzen zodat u op de best mogelijke manier geholpen wordt.


Na het eerste gesprek wordt de hulpvraag verder verkend en worden de therapeutische doelen verfijnd. We bespreken de manier van werken en bepalen samen de frequentie van de therapie.Vorm van de therapie


___


Individueel en systeemgericht aanbod


In de gesprekstherapie wordt de cliënt meestal afzonderlijk gezien, toch dienen soms meerdere partijen betrokken te worden. Relatietherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding vragen vaak de aanwezigheid van meerdere partijen. Er wordt steeds rekening gehouden met de individuele inbreng van elk lid en we respecteren de eigenheid van elke persoon.


Eclectische benadering


Aangezien elke mens uniek is, willen we zorg aanbieden op maat. Dit houdt in dat we niet iedereen op dezelfde manier behandelen. Doordat we het theoretisch kader van de therapie op uw behoeften afstemmen, kunnen we gerichter werken en dit komt de duur van de therapie ten goede. We combineren de psychoanalyse met inzichten uit de relatie - en systeemtherapie en werken oplossingsgericht.


Duur van de therapie


We geloven dat de duur en frequentie van de therapie sterk individueel bepaald is. Sommige cliënten vragen therapie die over jaren heen loopt maar zeker niet iedereen. Veel mensen hebben het tijdelijk moeilijk en vragen steun in deze overgangsfase. Denk maar aan mensen die net iemand verloren hebben of mensen die hun scheiding dienen te verwerken. Andere mensen kennen reeds hun hele leven moeilijkheden en hebben het gevoel dat het bij hen nooit loopt zoals bij anderen. Het zou kunnen dat zij inderdaad langdurige therapie nodig hebben maar dan misschien aan een mindere frequentie. We maken er een hoofdzaak van om niemand afhankelijk te maken van de therapie of de psycholoog. Uiteindelijk streven we ernaar om u terug op pad te helpen en dit kan niet als u afhankelijk wordt van deze externe hulp. Uiteindelijk moet u het zelf doen. Wij willen u helpen om u eigen kracht te ontdekken zodat u erin slaagt om zelf met nieuwe problemen om te gaan.


bottom of page