Psychologenpraktijk Deerlijk -
Psycholoog in Deerlijk 
 
 
 
VERBERCKMOES JOKE
 
Master in de Klinische Psychologie met verdieping van de psychoanalyse, ontwikkelingspsychologie en relatie - en systeemtherapie binnen de opleiding.
 
 
Als geregistreerd psycholoog bij de Psychologencommissie sta ik in voor een degelijke psychologische ondersteuning. In 2003 behaalde ik mijn Master in de Klinisch Psychologie in de Universiteit van Gent. Ik specialiseerde me in de psychoanalyse, de relatie - en systeemtherapie en de ontwikkelingspsychologie binnen mijn universitaire opleiding. Dit theoretisch kader helpt me om kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden aan jong en oud.
 
In alle geval zoeken we samen naar een antwoord op uw hulpvraag, ook als deze voor u op dit moment misschien onmogelijk lijkt. We volgen daarbij het therapieproces waarbij u zich het beste voelt.
 
Mijn sterk empathisch vermogen helpt me om alert te zijn voor uw zorgbehoeften en u heel individueel aan te voelen. Op die manier krijgt u een sterk individueel gerichte therapie. Van waaruit u een beter zicht krijgt op uw situatie en zelf aan de slag kunt gaan.

Ambulante begeleiding gebeurt op afspraak. Via onderstaande gegevens kan u contact met mij opnemen:

Verberckmoes Joke
Tulpenlaan 50
8540 Deerlijk
0486/11.52.92 (U kan best inspreken op het antwoordapparaat of een smsje sturen, de telefoon wordt niet opgenomen tijdens consultatie.)
jokedeerlijk@gmail.com
 
 

ELYN LISA

Master in de klinische Psychologie - profiel levenslooppsychologie - met verdieping van de psychoanalyse en relatie - en systeemtherapie binnen de opleiding.


Naast mijn ambulant werk als psycholoog, ben ik sedert januari 2017 werkzaam als therapeut in de kliniek Sint – Jozef te Pittem, op de afdeling jongvolwassenen. Voorheen liep ik hier stage op de afdeling angst – stemmings – en persoonlijkheidsproblemen bij volwassenen. Het theoretische kader van mijn opleiding, samen met mijn werk als therapeut binnen een psychiatrisch centrum, helpen mij om mentale begeleiding te geven aan een breed publiek met een sterke variatie aan hulpvragen. 
Mijn doel binnen therapie is u als cliënt een betrokken en actieve medewerker te maken in het samen op zoek gaan naar antwoorden op uw hulpvraag. Er wordt geluisterd naar uw klachten en symptomen om via deze weg op zoek te gaan naar de eventuele dieperliggende onuitgesproken toedracht(en) hiervan. Er wordt hiervoor voldoende ruimte en tijd gecreëerd om in woorden uit te drukken wat vaak wordt gedacht of onuitspreekbaar lijkt.
Aan de hand van de band die zich ontwikkeld tussen cliënt en therapeut worden bepaalde terugkerende verschijnselen onder de loep genomen. Dit om van hieruit stil te staan bij situaties waar deze patronen zich nog stelden en inzicht te verwerven in deze (relationele) dynamieken. Je leert omgaan met je eigen kwetsbaarheden zodat je beter gewapend bent in het heden en in de toekomst. 
Ambulante begeleiding gebeurd op afspraak. Via onderstaande gegevens kan u contact met mij opnemen: 

Lisa Elyn
Tulpenlaan 50
8540 Deerlijk
 


 

Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint